Протоколи
19 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000552/2013 001705/2008 001749/2013 004722/2011 011368/2012 011652/2012 013999/2012 000504/2013 000547/2013 001302/2013 001397/2013 001403/2013 001438/2013 001444/2013 001461/2013 001474/2013 001482/2013 001520/2013 001532/2013 001533/2013 001559/2013 001566/2013 001610/2013 001622/2013 008459/2012 012452/2012 012457/2012 012843/2012 013057/2012 013060/2012 013064/2012 013065/2012 013067/2012 013070/2012 013073/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

014461/2013 014467/2013 014473/2013 014476/2013 014478/2013 014524/2013 014592/2013 014657/2013 014882/2013 014885/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

001300/2013 001475/2013 001604/2013 001611/2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ