Протоколи
23А / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

003005/2012 006772/2012 006879/2012 007010/2012 007268/2012 007301/2012 007397/2012 007533/2012 007566/2012 007690/2012 007717/2012 007755/2012 007764/2012 007783/2012 007817/2012 007819/2012 007823/2012 007826/2012 007830/2012 007833/2012 007845/2012 007858/2012 007969/2012 007988/2012 008007/2012 008024/2012 008031/2012 008032/2012 008045/2012 008054/2012 008056/2012 008931/2012 014355/2012 014426/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ