Протоколи
45 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000215/2013 001808/2013 001999/2010 002497/2011 003192/2013 003705/2013 003901/2013 004358/2011 004462/2009 004689/2013 008041/2013 008611/2013 008649/2013 008651/2013 008653/2013 008657/2013 008784/2013 008787/2013 008803/2013 008896/2013 008903/2013 008914/2013 008969/2013 012249/2012 013864/2012 014996/2012 001339/2013 008210/2013 008317/2013 008419/2013 008460/2013 008463/2013 008465/2013 008474/2013 008519/2013 008543/2013 008604/2013 008663/2013 008671/2013 008682/2013 008791/2013 008798/2013 008967/2013 008975/2013 009798/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

004216/2014 004280/2014 004289/2014 004295/2014 004296/2014 004300/2014 004303/2014 004352/2014 004368/2014 004388/2014 004394/2014 004486/2014 004528/2014 004577/2014 004591/2014 004599/2014 004618/2014 004620/2014 004626/2014 004678/2014 004692/2014 004732/2014 004734/2014 004773/2014 004792/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

008056/2013 011345/2012 012593/2012


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ