Протоколи
49 / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

002395/2013 002612/2010 004180/2012 008320/2013 008673/2013 009307/2013 009315/2013 009391/2013 009492/2013 009553/2013 009576/2013 009578/2013 010763/2013 004434/2013 008314/2013 008322/2013 008725/2013 008737/2013 008817/2013 009308/2013 009327/2013 009353/2013 009377/2013 009494/2013 009500/2013 009507/2013 009538/2013 009540/2013 009544/2013 009545/2013 009581/2013 009584/2013 009587/2013 009739/2013 014162/2012 014383/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

004366/2014 004867/2014 004871/2014 004876/2014 004877/2014 004888/2014 004900/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

003037/2014 003038/2014 003039/2014 003040/2014 003041/2014 003042/2014 003043/2014 003044/2014 003045/2014 003103/2014 003104/2014 003105/2014 003464/2014 003626/2014 004079/2014 004405/2014 005147/2014 005330/2014 005331/2014 005441/2014 005443/2014 005444/2014 005448/2014 005450/2014 005453/2014 005454/2014 005456/2014 005536/2014 006705/2014 007477/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

002675/2013 004872/2014 009372/2013 009556/2013 009561/2013 009568/2013 009759/2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ