Протоколи
55 / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г., както следва:

001462/2009 001971/2009 002699/2009 004970/2011 005401/2011 006002/2013 006666/2008 007594/2013 007601/2013 007620/2011 007776/2013 008055/2013 010480/2013 010484/2013 010735/2013 010743/2013 010784/2013 010799/2013 010802/2013 010853/2013 010872/2013 010876/2013 010881/2013 010943/2013 010986/2013 011156/2013 011361/2013 011446/2011 011499/2013 011503/2013 007408/2013 007409/2013 007410/2013 007411/2013 007481/2013 007530/2013 007572/2013 007667/2013 007693/2013 007763/2013 007768/2013 007772/2013 007775/2013 007875/2013 008043/2013 010687/2013 010720/2013 010727/2013 010779/2013 010787/2013 010796/2013 010808/2013 010810/2013 010831/2013 010939/2013 010950/2013 011063/2013 011142/2013 011157/2013 011242/2013 011398/2013 011399/2013 011400/2013 011401/2013 011402/2013 011409/2013 011433/2013 011438/2013 011440/2013 011506/2013 011512/2013 011698/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за отмяна на натурализация, както следва:

013575/2003

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

010468/2013 010765/2013 010852/2013 010944/2013 011057/2013 011060/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

010949/2013 011354/2012 011369/2012 011387/2012 011388/2012 011389/2012 011390/2012 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ