Протоколи
8 / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

011070/2013 014139/2013 014140/2013 014142/2013 014165/2013 014223/2013 014229/2013 014230/2013 014235/2013 014241/2013 014262/2013 014264/2013 014282/2013 014283/2013 014292/2013 014403/2013 014419/2013 014428/2013 014433/2013 014442/2013 014472/2013 014486/2013 014491/2013 014495/2013 014508/2013 014512/2013 014519/2013 014150/2013 014285/2013 014314/2013 014319/2013 014328/2013 014333/2013 014334/2013 014345/2013 014353/2013 014368/2013 014384/2013 014426/2013 014434/2013 014439/2013 014444/2013 014446/2013 014453/2013 014488/2013 014489/2013 014494/2013 014498/2013 014543/2013 014561/2013 014576/2013 014955/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

009029/2014 009030/2014 009031/2014 009032/2014 009087/2014 009088/2014 009089/2014 009190/2014 009465/2014 009605/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

014356/2013 014360/2013 014381/2013 014422/2013 014425/2013 014440/2013 014455/2013 014459/2013 014493/2013 014496/2013 014499/2013 014501/2013 014537/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

009244/2014 009245/2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ