Протоколи
24 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

001449/2010 002296/2009 002407/2008 003650/2010 003797/2011 004054/2008 004102/2010 004552/2010 004831/2008 005991/2010 006630/2011 007656/2011 007658/2011 007882/2011 005885/2012 005896/2012 005898/2012 005913/2012 005915/2012 005927/2012 005976/2012 005980/2012 005982/2012 006005/2012 006011/2012 006012/2012 006025/2012 006029/2012 006030/2012 006031/2012 006088/2012 006117/2012 006151/2012 006162/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

005923/2012 005974/2012 006070/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ