Протоколи
39 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

006356/2012 006877/2012 008000/2012 008874/2012 008878/2012 008904/2012 004835/2012 004844/2012 004852/2012 004853/2012 004854/2012 004855/2012 005203/2012 005964/2012 006081/2012 006248/2012 006249/2012 006250/2012 006251/2012 006325/2012 006326/2012 006327/2012 006328/2012 006329/2012 008810/2012 008823/2012 008886/2012 008915/2012 008918/2012 008954/2012 008999/2012 009045/2012 009051/2012 009053/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

006358/2013 006445/2013 006514/2013 006834/2013 007564/2013 007746/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

006344/2012 008962/2012 009012/2012

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ