Протоколи
44 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

001526/2009 002571/2009 006574/2007 009220/2011 009897/2012 010003/2012 010033/2012 010037/2012 010038/2012 010042/2012 010043/2012 010046/2012 000223/2011 000224/2011 001321/2012 005969/2012 006012/2011 009809/2012 009814/2012 009878/2012 009883/2012 009889/2012 009977/2012 010001/2012 010013/2012 010014/2012 010028/2012 010057/2012 010060/2012 010061/2012 010067/2012 010068/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

003477/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

001718/2013 005979/2012 008029/2012 009455/2012 009803/2012 009994/2012 009999/2012 010044/2012 010063/2012 010085/2012

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ