Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Търсене
Име на делото:
Номер на жалба:
Дата:
Членове:
Име № на жалба Дата на решение
Дело "E.S. СРЕЩУ РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ" 60281/11 19.07.2016
Дело "ÜNSPED PAKET SERVİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3503/08 13.10.2015
Дело "X И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 22457/16 17.01.2019
Дело "А. И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 51776/08 29.11.2011
Дело "АБДУ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 26827/08 11.03.2014
Дело "АВТОТРАНССЕРВИЗ АД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33859/12 27.08.2019
Дело "АГРО ФРИГО ООД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39814/12 05.09.2019
Дело "АГРОМОДЕЛ ООД И МИРОНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 68334/01 24.09.2009
Дело "АЙДАРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33586/15 02.10.2018
Дело "АЛЕКСАНДРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 42983/04 22.01.2013
Дело "АЛЕКСАНДЪР СЪБЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43503/08 19.07.2018
Дело "АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30336/10 31.03.2016
Дело "АЛЕКСОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 54578/00 22.05.2008
Дело "АЛИЙКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 333/04 03.12.2009
Дело "АЛ-НАШИФ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50963/99 20.06.2002
Дело "АМИЕ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 58149/08 12.02.2013
Дело "АНГЕЛ АНГЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 51343/99 15.02.2007
Дело "АНГЕЛ ВАСКОВ АНГЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34805/02 25.03.2010
Дело "АНГЕЛОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43586/04 04.11.2013
Дело "АНГЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44076/98 22.04.2004
Дело "АНГЕЛОВА И ИЛИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55523/00 26.07.2007
Дело "АНГЕЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38361/97 10.06.2002
Дело "АНДРЕЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 11578/04 10.02.2011
Дело "АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61507/00 26.07.2007
Дело "АНЕВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 66997/13, 77760/14, 50240/15 06.04.2017
Дело "АНЖЕЛО ГЕОРГИЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 51284/09 30.09.2014
Дело "АННА ТОДОРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 23302/03 24.05.2011
Дело "АНТОАНЕТА ИВАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 28899/04 24.02.2011
Дело "АНТОНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20827/02 01.10.2009
Дело "АНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38334/08, 68242/16 05.12.2017
Дело "АРАБАДЖИЕВ И АЛЕКСИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20484/05 21.12.2013
Дело "АСЕН КОСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48445/06 26.03.2012
Дело "АСЕНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 24760/94 28.10.1998
Дело "АСЕНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 42026/98 15.07.2005
Дело "АСКОН АД" СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 9970/05 16.10.2012
Дело "АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВА НА ЧОВЕКА" И ЕКИМДЖИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 62540/00 28.06.2007
Дело "АТАНАСОВ И АПОСТОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 65540/16, 22368/17 27.06.2017
Дело "АТАНАСОВ И ОВЧАРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61596/00 17.01.2008
Дело "АТАНАСОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 54172/00 10.01.2008
Дело "АТАНАСОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 6046/08 07.12.2017
Дело "АТАНАСОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19315/04 09.12.2010
Дело "АТАНАСОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 72001/01 02.10.2008
Дело "АУАД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 46390/10 11.10.2011
Дело "БАБИЧКИН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 56793/00 10.08.2006
Дело "БАЛАБАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 70843/01 03.07.2008
Дело "БАЛАКЧИЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 65187/10 18.06.2013
Дело "БАЛЕЗДРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36772/06 20.09.2011
Дело "БАЛТАДЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 12919/04 12.07.2011
Дело "БАСАРБА OOД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 77660/01 07.01.2010
Дело "БАСМЕНКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 63391/13 06.04.2017
Дело "БАШИКАРОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 53988/07 05.02.2013
Дело "БАШИР И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 65028/01 14.06.2007
Дело "БЕВАКУА И С. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 71127/01 12.06.2008
Дело "БЕКИРСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 71420/01 02.09.2010
Дело "БЕЛЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 16354/02 и други 02.04.2009
Дело "БЕЛЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39270/98 08.04.2004
Дело "БИЗНЕС СЪПОРТ ЦЕНТЪР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 6689/03 18.03.2010
Дело "БИСЕР КОСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 32662/06 10.01.2012
Дело "БОЖИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45114/98 22.12.2004
Дело "БОЖИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 47799/99 28.10.2004
Дело "БОЖКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3316/04 19.04.2011
Дело "БОЖКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3316/04 19.04.2011
Дело "БОЙКО ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 69138/01 22.07.2008
Дело "БОЙЧЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 77185/01 27.01.2011
Дело "БОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 60018/00 08.06.2006
Дело "БОНЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 53820/00 16.11.2006
Дело "БОРИС КОСТАДИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61701/11 21.01.2016
Дело "БОЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34534/08 12.06.2018
Дело "БОЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 73481/01 13.11.2008
Дело "БОЯДЖИЕВА И "ГЛОРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД" ЕООД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41299/09, 11132/10 05.07.2018
Дело "БОЯН ГОСПОДИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 28417/07 05.04.2018
Дело "БРАТАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44497/06 09.06.2015
Дело "БРАТОВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 28583/03 23.04.2009
Дело "БУЛВЕС" АД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3991/03 22.01.2009
Дело "БУЛИНВАР ООД И ХРУСАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 66455/01 12.04.2007
Дело "БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35653/12, 66172/12 28.06.2016
Дело "БЪРБОРСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 12811/07 26.03.2013
Дело "БЪЧВАРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 24186/04 07.01.2010
Дело "В. M. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45723/99 08.06.2006
Дело "ВАКРИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 18698/06 09.10.2012
Дело "ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 76942/01 26.03.2009
Дело "ВАНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 60873/09 19.10.2017
Дело "ВАРАДИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15347/08 05.10.2017
Дело "ВАСИЛ АНГЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61662/00 12.04.2007
Дело "ВАСИЛ ПЕТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57883/00 31.07.2008
Дело "ВАСИЛ САШОВ ПЕТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 63106/00 10.06.2010
Дело "ВАСИЛ ХРИСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 81260/12 16.06.2015
Дело "ВАСИЛЕВ И ДОЙЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 14966/04 31.05.2012
Дело "ВАСИЛЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61257/00 08.11.2007
Дело "ВАСИЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 59913/00 02.02.2006
Дело "ВАСИЛЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 23796/10 17.03.2016
Дело "ВАСКО ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50401/99 03.05.2006
Дело "ВЕЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43531/08 16.04.2013
Дело "ВЕЛИКИН И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 28936/03 02.09.2010
Дело "ВЕЛИКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41488/98 18.05.2000
Дело "ВЕЛИКОВИ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43278/98, ... 15.03.2007
Дело "ВЕЛКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 1849/08 13.07.2017
Дело "ВЕЛТЕД-98" АД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15239/02 11.12.2008
Дело "ВЕЛЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35355/08 09.06.2015
Дело "ВЕЛЬО ВЕЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 16032/07 27.05.2014
Дело "ВЕЛЬОВ И ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 64570/10 20.09.2016
Дело "ВЕСЕЛИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3157/16 02.05.2019
Дело "ВИСШ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНСКАТА ОБЩНОСТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39023/97 16.12.2004
Дело "ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61275/00 16.10.2008
Дело "ВЛАДИМИРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 58043/10 25.09.2018
Дело "ВЛАДИМИРОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 42617/02 26.02.2009
Дело "ВЛАЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 272/05, 890/05 02.09.2010
Дело "ВУЛДЖЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 6113/08 18.12.2012
Дело "ВЪЛКОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 2033/04 и други 25.10.2011
Дело "ВЪЛКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 72636/01 08.01.2009
Дело "ВЪЛКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48149/09 10.01.2019
Дело "ВЪЛЧЕВА И АБРАШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 6194/11, 34887/11 18.06.2013
Дело "ВЪРБАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31365/96 05.10.2000
Дело "ВЪТЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55956/00 28.09.2006
Дело "ВЪЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 42987/98 08.07.2004
Дело "ВЪЧКОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 2747/02 08.07.2010
Дело "Г. С. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36538/17 04.04.2019
Дело "Г.Б. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 42346/98 11.03.2004
Дело "ГАВАЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 54659/00 06.03.2008
Дело "ГАВРИЛ ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31211/03 02.04.2009
Дело "ГАВРИЛ ЙОСИФОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 74012/01 06.11.2008
Дело "ГАВРИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44452/10 18.01.2018
Дело "ГАЛИНА КОСТОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36181/05 12.11.2013
Дело "ГАНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57855/00 12.04.2007
Дело "ГАПАЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41887/09 01.06.2017
Дело "ГЕНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 40524/08 23.03.2017
Дело "ГЕНЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33114/03 10.02.2011
Дело "ГЕОРГИ АТАНАСОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 5359/04 07.10.2010
Дело "ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 22381/05 27.05.2010
Дело "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31365/02 15.01.2009
Дело "ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 21480/03 24.09.2009
Дело "ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 21480/03 24.09.2009
Дело "ГЕОРГИ МАРИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36103/04 15.03.2011
Дело "ГЕОРГИ МИЛЕНКОВ БОЖИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 49502/08 09.07.2013
Дело "ГЕОРГИЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 4551/05 24.02.2011
Дело "ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 47823/99 15.12.2005
Дело "ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (решение по допустимост) 60770/15 25.09.2018
Дело "ГЕОРГИЕВА И МУКАРЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3413/05 02.09.2010
Дело "ГЕОРГИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 16085/02 03.07.2008
Дело "ГЕОРГИЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 10913/04 07.01.2010
Дело "ГЕРДЖИКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41008/04 04.02.2010
Дело "ГЕЦОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30105/03 04.03.2010
Дело "ГИВЕЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15154/02 22.05.2008
Дело "ГЛАС НАДЕЖДА ЕООД И ЕЛЕНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 14134/02 11.10.2007
Дело "ГОВЕДАРСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34957/12 16.02.2016
Дело "ГОЛЕМАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 11369/04 17.02.2011
Дело "ГОРАНОВА-КАРАЕНЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 12739/05 08.03.2011
Дело "ГОСПОДИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 62722/00 10.05.2007
Дело "ГОСПОДИНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38646/04 10.02.2011
Дело "ГОЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34383/03 26.11.2009
Дело "ГРАБЧАК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55950/09 01.06.2017
Дело "ГУСЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 6987/07 17.02.2015
Дело "ГУЦАНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34529/10 15.10.2013
Дело "ГЪЛЪБ АТАНАСОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 73281/01 06.11.2008
Дело "ГЬОШЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 46257/11 и др. 21.06.2018
Дело "ГЮЛЕВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 76963/01 25.06.2009
Дело "ГЮЛЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38840/08 09.06.2016
Дело "Д. Л. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 7472/14 19.05.2016
Дело "Д.M.T. И Д.K.И. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 29476/06 24.07.2012
Дело "ДАНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 9411/05 02.09.2010
Дело "ДАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 56796/00 26.10.2006
Дело "ДЕБЕЛЯНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61951/00 29.03.2007
Дело "ДЕБЕЛЯНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 61951/00 27.11.2008
Дело "ДЕЛИН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 62377/16 06.12.2018
Дело "ДЕЛИНА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 66742/11 18.01.2018
Дело "ДЕЛО И.П. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 72936/14 19.01.2017
Дело "ДЕЛО СТОЯНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55388/10 31.03.2016
Дело "ДЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30949/04 24.02.2011
Дело "ДЕМЕБУКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 68020/01 28.02.2008
Дело "ДЕМИРЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27918/02 28.05.2009
Дело "ДЕЧЕВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43071/06 26.06.2012
Дело "ДЕЧКО РАЙКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35256/02 04.02.2010
Дело "ДЕЯНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 2930/04 30.09.2010
Дело "ДЖАБАРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 6095/11, 74091/11, 75583/11 31.03.2016
Дело "ДЖАГАРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 5191/05 02.09.2010
Дело "ДЖАЛТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31206/05 12.03.2013
Дело "ДЖАНГОЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45950/99 08.07.2004
Дело "ДЖИ И ПЕЦЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33535/13 19.06.2018
Дело "ДЖИДЖЕВА-ТРЕНДАФИЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 12628/09 09.10.2012
Дело "ДЖОК АНТЪНИ ПОЛФРИЙМАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 59779/14 16.05.2017
Дело "ДИДОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27791/09 17.03.2016
Дело "ДИМИТРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 77938/11 01.07.2014
Дело "ДИМИТРОВ И МОМИН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35132/08 07.06.2018
Дело "ДИМИТРОВ И РИБОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34846/08 17.11.2015
Дело "ДИМИТРОВ И ХАМЪНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48059/06, 2708/09 10.05.2011
Дело "ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 78441/11 24.11.2016
Дело "ДИМИТРОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44862/04 27.01.2011
Дело "ДИМИТРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15452/07 10.02.2015
Дело "ДИМИТРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 12655/09 03.03.2015
Дело "ДИМИТРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 7443/06 04.12.2012
Дело "ДИМИТРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 12655/09 21.07.2016
Дело "ДИМИТРОВ-КАЗАКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 11379/03 10.02.2011
Дело "ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 10302/05 10.04.2012
Дело "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 18059/05 03.04.2012
Дело "ДИМИТЪР И АНКА ДИМИТРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 56753/00 12.02.2009
Дело "ДИМИТЪР ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19418/07 14.02.2012
Дело "ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3401/09 06.09.2018
Дело "ДИМИТЪР КРЪСТЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 26524/04 12.02.2013
Дело "ДИМИТЪР МИТЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34779/09 08.03.2018
Дело "ДИМИТЪР ШОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17253/07 16.04.2013
Дело "ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 1152/03 02.07.2009
Дело "ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II) 50346/07 31.03.2016
Дело "ДИМОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30086/05 06.11.2012
Дело "ДИМОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 56762/00 08.03.2007
Дело "ДИМОВА И МИНКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30481/05 19.07.2011
Дело "ДИМОВА И ПЕЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20440/11 19.01.2017
Дело "ДИМОВА-ИВАНОВА И ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 58497/10 31.05.2018
Дело "ДИМОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 52744/07 06.11.2012
Дело "ДИМЧО ДИМОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57123/08 16.12.2014
Дело "ДИМЧО ДИМОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II) 77248/12 29.06.2017
Дело "ДИНУЧИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 11486/04 24.02.2011
Дело "ДИНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 23057/03 22.01.2009
Дело "ДИЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 1355/04 27.01.2011
Дело "ДОБРЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55389/00 10.08.2006
Дело "ДОБРОДОЛСКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34272/09 13.10.2016
Дело "ДОДОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 59548/00 17.01.2008
Дело "ДОКТОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15074/08 05.04.2018
Дело "ДОНКА СТЕФАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19256/03 01.10.2009
Дело "ДОРОН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39034/04 14.10.2010
Дело "ДУРАЛИЙСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45519/06 04.03.2014
Дело "Е. M. K. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43231/98 18.01.2005
Дело "ЕВГЕНИ ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44009/02 22.05.2008
Дело "ЕКОГЛАСНОСТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30386/05 06.11.2012
Дело "ЕМИЛ ХРИСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 52389/99 20.10.2005
Дело "ЕРДЖАН И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 21470/10 16.12.2014
Дело "ЖБАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45563/99 22.07.2004
Дело "ЖЕЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39143/06 15.01.2013
Дело "ЖЕЛЯЗКОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 9143/02 03.04.2008
Дело "ЖЕЛЯЗКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 11332/04 09.10.2012
Дело "ЖЕЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57045/00 21.06.2007
Дело "ЖИВКО ГОСПОДИНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34639/07 и др. 26.10.2017
Дело "ЗАГОРСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 59546/08 30.06.2016
Дело "ЗАПРЯНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41171/98 30.09.2004
Дело "ЗАХАРИЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 22627/03 02.07.2009
Дело "ЗАХАРИЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 22627/03 26.06.2012
Дело "ЗАШЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19406/05 02.12.2010
Дело "ЗВЕЗДЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 47719/07 07.01.2010
Дело "ЗДРАВКО ПЕТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20024/04 23.06.2011
Дело "ЗДРАВКО СТАНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)" 18312/08 12.07.2016
Дело "ЗДРАВКО СТАНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 32238/04 06.11.2012
Дело "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 63778/00 12.04.2007
Дело "ЗЛИНСАТ, СПОЛ С.Р.О. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57785/00 15.06.2006
Дело "ЗЛИНСАТ, СПОЛ С.Р.О. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 57785/00 10.01.2008
Дело "И. Д. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43578/98 28.04.2005
Дело "И. И. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44082/98 09.06.2005
Дело "ИВАН АТАНАСОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 12853/03 02.12.2010
Дело "ИВАН ВАСИЛЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48130/99 12.04.2007
Дело "ИВАН ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 53746/00 10.01.2008
Дело "ИВАН ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27776/04 25.11.2010
Дело "ИВАН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 7963/05 04.06.2013
Дело "ИВАН ХРИСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 32461/02 20.03.2008
Дело "ИВАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 46336/99 24.11.2005
Дело "ИВАНОВ И ПЕТРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15001/04 14.06.2011
Дело "ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19988/06 11.12.2012
Дело "ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41140/05 05.07.2012
Дело "ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 67189/01 24.05.2007
Дело "ИВАНОВА И ЧЕРКЕЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 46577/15 21.04.2016
Дело "ИВАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 52435/99 12.04.2007
Дело "ИВАНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 14226/04 07.01.2010
Дело "ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39084/10 11.07.2017
Дело "ИГНАТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50/02 02.07.2009
Дело "ИДАКИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33681/05 21.06.2011
Дело "ИЗГРЕВ АД И ТК-ХОЛД АД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34655/11 27.08.2019
Дело "ИЛИЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 4473/02, 34138/04 10.02.2011
Дело "ИЛИЕВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17705/05 03.02.2015
Дело "ИЛИЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 7254/02 28.05.2009
Дело "ИЛИЙКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33977/96 26.07.2001
Дело "ИЛИЯ КОЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 21205/04 13.01.2011
Дело "ИЛИЯ ПЕТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19202/03 24.04.2012
Дело "ИЛИЯ СТЕФАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 65755/01 22.05.2008
Дело "ЙОВЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41211/98 02.02.2006
Дело "ЙОЗВЕР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 22774/03 22.10.2009
Дело "ЙОНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17241/06 02.09.2010
Дело "ЙОНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 12504/09 07.12.2017
Дело "ЙОРГОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 40653/98 11.03.2004
Дело "ЙОРГОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II) 36295/02 02.09.2010
Дело "ЙОРДАН ИВАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 70502/13 11.01.2018
Дело "ЙОРДАН ЙОРДАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 23530/02 02.07.2009
Дело "ЙОРДАН ПЕТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 22926/04 24.01.2012
Дело "ЙОРДАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 56856/00 10.08.2006
Дело "ЙОРДАНОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61432/11, 64318/11 19.07.2018
Дело "ЙОРДАНОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 25446/06 24.04.2012
Дело "ЙОРДАНОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 61432/11, 64318/11 11.07.2019
Дело "ЙОРДАНОВА И ТОШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 5126/05 02.10.2012
Дело "ЙОРДАНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 10907/04 27.01.2011
Дело "ЙОСИФОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 47279/99 07.12.2006
Дело "ЙОТОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43606/04 23.10.2012
Дело "ИФАНДИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 14904/11 18.04.2019
Дело "ИШИАР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 391/03 20.11.2008
Дело "КАБАКЧИЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 8812/07 06.05.2010
Дело "КАВАЛОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 74487/01 17.01.2008
Дело "КАЗАКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55061/00 22.06.2006
Дело "КАЙРЯКОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30945/04 07.01.2010
Дело "КАЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 9464/11 10.11.2016
Дело "КАЛИНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 45116/98 27.11.2008
Дело "КАЛКАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19612/02 09.10.2008
Дело "КАЛПАЧКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 49163/99 02.11.2006
Дело "КАМБУРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55350/00 14.02.2008
Дело "КАМБУРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31001/02 23.04.2009
Дело "КАМЕНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61731/11 16.05.2019
Дело "КАМЕНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 62784/09 12.07.2018
Дело "КАНДЖОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 68294/01 06.11.2008
Дело "КАПИТАЛ БАНК АД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 49429/99 24.11.2005
Дело "КАРААХМЕД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30587/13 24.05.2015
Дело "КАРАГЬОЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 65051/01 25.10.2007
Дело "КАРАИВАНОВА И МИЛЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 37857/05 17.06.2014
Дело "КАРАМИТРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 53321/99 10.01.2008
Дело "КАРАНДЖА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 69180/01 07.10.2010
Дело "КАРМО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 76965/01 06.12.2007
Дело "КАРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45964/99 16.11.2006
Дело "КАРЧЕВА И ЩЪРБОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 60939/00 28.09.2006
Дело "КАСАБОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 22385/03 19.04.2011
Дело "КАУШАЛ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 1537/08 02.09.2010
Дело "КАШАВЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 891/05 20.01.2011
Дело "КАЯДЖИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 56272/00 28.09.2006
Дело "КЕХАЙОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41035/98 18.01.2005
Дело "КЕХАЯ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 47797/99, 68698/01 12.01.2006
Дело "КЕЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 13364/05 26.07.2012
Дело "КИРИЛ АНДРЕЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 79828/12 28.01.2016
Дело "КИРИЛ ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17599/07 11.01.2018
Дело "КИРИЛОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 12487/09 и 12 други 22.06.2017
Дело "КИРИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15158/02 22.05.2008
Дело "КИРИЛОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 42908/98, 44038/98, 44816/98, 7319/02 09.06.2005
Дело "КИРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57214/09 09.01.2018
Дело "КИРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 5182/02 22.05.2008
Дело "КИРОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31836/04 02.07.2009
Дело "КИТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 37104/97 03.04.2003
Дело "КЛИМАТ ИНКОМ В & КО" ООД И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 61324/09 12.12.2017
Дело "КОВАЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 65679/11 10.11.2016
Дело "КОВАЧЕВА И ХАДЖИИЛИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57641/00 29.03.2007
Дело "КОВАЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 2423/09 10.11.2016
Дело "КОЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50326/99 28.04.2005
Дело "КОЛЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 1108/02 05.11.2009
Дело "КОНОВСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33231/04 02.09.2010
Дело "КОНСТАНТИН ПОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15035/03 25.06.2009
Дело "КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35399/05 27.10.2015
Дело "КОПАНКОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48929/12 06.09.2018
Дело "КОПРИНАРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57176/00 15.01.2009
Дело "КОРЕЧИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 14308/05 20.09.2016
Дело "КОРИЙСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19257/03 26.11.2009
Дело "КОРМЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39014/12 05.10.2017
Дело "КОСЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 6414/02 22.06.2010
Дело "КОСТАДИН МИХАЙЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17868/07 27.03.2008
Дело "КОСТАДИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55712/00 07.02.2008
Дело "КОСТОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35549/04 16.12.2010
Дело "КОСТОВ И ЯНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 1509/05 22.04.2010
Дело "КОСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3851/13 16.03.2017
Дело "КОСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45980/99 03.11.2005
Дело "КОСТОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 76763/01 03.05.2007
Дело "КОЦЕВ И ЕРМЕНКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33864/03 10.05.2012
Дело "КОЦЕВА-ДЕНЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 12499/05 10.06.2010
Дело "КРАСИМИР ЙОРДАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50899/99 15.02.2007
Дело "КРУШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 66535/01 03.07.2008
Дело "КРУШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 8389/10 25.01.2018
Дело "КРЪСТАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50222/99 30.09.2004
Дело "КРЪСТЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 29802/02 24.07.2008
Дело "КУЙБИШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39271/98 30.09.2004
Дело "КУЛИНСКИ И СЪБЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 63849/09 21.07.2016
Дело "КУНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 24379/02 23.05.2006
Дело "КУНЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 9161/02 03.07.2008
Дело "КУРДОВ И ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 16137/04 31.05.2011
Дело "КУРИЛОВИЧ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45158/09 01.06.2017
Дело "КУШОГЛУ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48191/99 10.05.2007
Дело "КУШОГЛУ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 48191/99 03.07.2008
Дело "КУЮМДЖИЯН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 77147/01 24.05.2007
Дело "КЪНЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33606/05 13.11.2012
Дело "КЪНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 16850/04 24.02.2011
Дело "КЪРЖЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 60607/08 07.09.2017
Дело "КЮРКЧИАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44626/98 24.03.2005
Дело "Л.Д. И П.K. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 7949/11, 45522/13 08.12.2016
Дело "ЛАЗАРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 21352/02 22.05.2008
Дело "ЛАЗАРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 26874/08 26.08.2014
Дело "ЛЕБОА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 67482/14 19.10.2017
Дело "ЛЕНА АТАНАСОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 52009/07 26.01.2017
Дело "ЛЕНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41452/07 04.12.2012
Дело "ЛИСЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30380/03 26.02.2009
Дело "ЛОЛОВА-КАРАДЖОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17835/07 27.03.2012
Дело "ЛУКАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 21915/93 20.03.1997
Дело "ЛЮБЕНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 13786/04 18.10.2011
Дело "ЛЮБОМИР ПОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 69855/01 07.01.2010
Дело "М. Г. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 59297/12 25.03.2014
Дело "М. И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41416/08 26.07.2011
Дело "М. И ДРУГИ СРЕЩУ ИТАЛИЯ И БЪЛГАРИЯ" 40020/03 31.07.2012
Дело "М. М. срещу БЪЛГАРИЯ" 75832/13 08.06.2017
Дело "М. Н. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3832/06 27.11.2012
Дело "М. П. И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 22457/08 15.11.2011
Дело "М. С. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 40061/98 04.07.2002
Дело "М. Ч. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39272/98 04.12.2003
Дело "МАВРОДИЙСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43203/09 30.04.2019
Дело "МАДАХ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45237/08 10.05.2012
Дело "МАДЖАРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 40149/05 02.09.2010
Дело "МАКЕДОНСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36036/04 20.01.2011
Дело "МАКСИМ ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36552/03 07.01.2010
Дело "МАЛЕЧКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57830/00 28.06.2007
Дело "МАНОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 32626/06 03.02.2011
Дело "МАНОЛОВ И РАЧЕВА-МАНОЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 54252/00 11.12.2008
Дело "МАНОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 23810/05 04.11.2014
Дело "МАНЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39609/98 30.09.2004
Дело "МАРИЙКА ПОПОВА И АСЕН ПОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 11260/10 11.04.2019
Дело "МАРИН КОСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 13801/07 24.07.2012
Дело "МАРИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 37770/03 30.09.2010
Дело "МАРИНОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33502/07, 30599/10, 8241/11, 61863/11 12.07.2016
Дело "МАРИНОВА И РАДЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20568/02 02.07.2009
Дело "МАРИНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 29972/02 10.06.2010
Дело "МАРИЯ ИВАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 10905/04 18.03.2010
Дело "МАСЛАРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 26966/10 31.01.2019
Дело "МАСЛЕНКОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50954/99 08.11.2007
Дело "МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ АД И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 7031/05 02.06.2016
Дело "МЕЙРЕЛЕС СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 66203/10 18.12.2012
Дело "МЕРДЖАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 69316/01 22.05.2008
Дело "МЕТОДИЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 58088/08 15.06.2017
Дело "МЕХМЕДАЛИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 69248/01 05.06.2008
Дело "МЕЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 323/04 07.06.2011
Дело "МИКРОИНТЕЛЕКТ ООД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34129/03 04.03.2014
Дело "МИЛЕВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43449/02, 21475/04 25.11.2010
Дело "МИЛЕН КОСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 40026/07 03.09.2013
Дело "МИНЧЕВА СРЕЩУ БЛГАРИЯ" 21558/03 02.09.2010
Дело "МИРЧЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 71605/01 27.11.2008
Дело "МИРЯНА ПЕТРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57148/08 21.07.2016
Дело "МИТЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 40063/98 22.12.2004
Дело "МИТЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34197/15 05.10.2017
Дело "МИТЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 60805/00 12.02.2009
Дело "МИХАЙЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50371/09 13.10.2016
Дело "МИХАЙЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 52367/99 21.07.2005
Дело "МИХАЙЛОВА И МАЛИНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36613/08 24.02.2015
Дело "МИХАЙЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35978/02 12.01.2006
Дело "МИХАЙЛОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 6189/03 12.02.2009
Дело "МИХАЛЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 63481/11 21.06.2018
Дело "МИХАЛЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 63481/11 16.05.2019
Дело "МИХАЛКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 67719/01 10.04.2008
Дело "МИХОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35519/97 31.07.2003
Дело "МЛАДЕНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 58775/00 12.10.2006
Дело "МОНДЕШКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36801/03 22.10.2009
Дело "МУЛИНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 2092/08 20.10.2015
Дело "МУСА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61259/00 11.01.2007
Дело "МУТИШЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 18967/03 03.12.2009
Дело "МУТИШЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 18967/03 28.02.2012
Дело "МЮМЮН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 67258/13 03.11.2015
Дело "МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО СТАРЦЕВО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41214/13 18.10.2006
Дело "МЯШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43428/02 08.01.2009
Дело "Н. П. И Н. И. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 72226/11 03.05.2016
Дело "НАВУЩАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 57847/00 24.05.2007
Дело "НАЙДЕНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17353/03 26.11.2009
Дело "НАЛБАНТОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38106/02 27.09.2007
Дело "НАЛБАНТСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30943/04 10.02.2011
Дело "НАСКО ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 25451/07 03.12.2013
Дело "НАЦЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27079/04 16.10.2012
Дело "НАЦИОНАЛНО ТУРСКО ОБЕДИНЕНИЕ И КУНГЮН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 4776/08 08.06.2017
Дело "НАЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15099/04 05.11.2009
Дело "НАЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27402/05 21.12.2010
Дело "НАЧОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43577/98, 43579/98 06.07.2005
Дело "НЕДЕЛЧЕВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 5516/05 28.05.2013
Дело "НЕДЕЛЧО ПОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 61360/00 22.11.2007
Дело "НЕДЯЛКОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44103/05 02.06.2015
Дело "НЕДЯЛКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44241/98 03.11.2005
Дело "НЕНКОВА-ЛАЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35745/05 11.12.2012
Дело "НЕНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33738/02 16.07.2009
Дело "НЕНЧЕВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48609/06 18.06.2013
Дело "НЕШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 40897/98 28.10.2004
Дело "НЕШКОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (пилотно решение) 36925/10 и други 27.01.2015
Дело "НЕШКОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (резюме на пилотното решение) 36925/10 и други 27.01.2015
Дело "НИКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 4434/05 21.12.2010
Дело "НИКОЛА НИКОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 68079/01 14.06.2007
Дело "НИКОЛАЙ ГЕНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 7202/09 13.07.2017
Дело "НИКОЛАЙ ГЕРДЖИКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27061/04 27.03.2012
Дело "НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 72663/01 27.09.2007
Дело "НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II) 30544/06 08.01.2013
Дело "НИКОЛАЙ ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44885/10 08.12.2015
Дело "НИКОЛОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44184/05 22250/06 37182/07 21.02.2012
Дело "НИКОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38884/97 30.01.2003
Дело "НИКОЛОВА И ВАНДОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20688/04 17.12.2013
Дело "НИКОЛОВА И ВЕЛИЧКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 7888/03 20.12.2007
Дело "НИКОЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31195/96 25.03.1999
Дело "НИКОЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II) 40896/98 30.09.2004
Дело "ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН – ПИРИН" И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 59489/00 20.10.2005
Дело "ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)" 34960/04 18.10.2011
Дело "ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 59491/00 19.01.2006
Дело "ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (III) 29496/16 11.01.2018
Дело "ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" И ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)" 37586/04 18.10.2011
Дело "ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ИЛИНДЕН" И ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44079/98 20.10.2005
Дело "ОГНЯН АСЕНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38157/04 17.02.2011
Дело "ОГНЯНОВА И ЧОБАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 46317/99 23.02.2006
Дело "ОМО ИЛИНДЕН – ПИРИН И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)" 41561/07 20972/08 18.10.2011
Дело "ОРЕШКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 11932/04 06.03.2012
Дело "ОСМАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43233/98 16.02.2006
Дело "ОСМАНОВ И ЮСЕИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 54178/00, 59901/00 23.09.2004
Дело "П. M. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 49669/07 24.01.2012
Дело "ПАВЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3662/06 06.03.2012
Дело "ПАВЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39855/03 14.01.2010
Дело "ПАДАЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 54784/00 10.08.2006
Дело "ПАНАЙОТОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27636/04 02.07.2009
Дело "ПАНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 12773/03 07.10.2010
Дело "ПАРАСКЕВА ТОДОРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 37193/07 25.03.2010
Дело "ПАРАШКЕВАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 72855/01 03.05.2007
Дело "ПАТРИКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 71835/01 04.03.2010
Дело "ПАШОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20875/07 05.02.2013
Дело "ПЕЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 64209/01 26.07.2007
Дело "ПЕКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50358/99 30.03.2006
Дело "ПЕНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20494/04 07.01.2010
Дело "ПЕНЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 77818/12 10.02.2015
Дело "ПЕТКО ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19207/04 26.03.2009
Дело "ПЕТКО ЙОРДАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33560/06 26.07.2012
Дело "ПЕТКО ПЕТКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 2834/06 19.02.2013
Дело "ПЕТКОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 77568/01, 178/02, 505/02 11.06.2009
Дело "ПЕТКОВ И ПАРНАРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 59273/10 19.05.2015
Дело "ПЕТКОВ И ПРОФИРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50027/08, 50781/09 24.06.2014
Дело "ПЕТКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 1399/04 09.12.2010
Дело "ПЕТКОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19130/04 17694/05 27777/06 25.09.2012
Дело "ПЕТРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 63852/11, 79200/13 и 3959/16 19.06.2018
Дело "ПЕТРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31044/12, 80505/13, 22461/14 и 74251/14 21.06.2018
Дело "ПЕТРОВ И ИВАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45773/10 31.03.2016
Дело "ПЕТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15197/02 22.05.2008
Дело "ПЕТРОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19532/05 24.04.2012
Дело "ПЕТРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 9504/09 13.10.2016
Дело "ПЕТРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 26759/12 02.02.2017
Дело "ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 62544/00 21.12.2006
Дело "ПЕТЬО ПЕТКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 32130/03 07.01.2010
Дело "ПЕТЬО ПОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 75022/01 22.01.2009
Дело "ПЕШЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 29722/04 02.07.2009
Дело "ПОНОМАРЬОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 5335/05 21.06.2011
Дело "ПОПНИКОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30388/02 11.10.2011
Дело "ПОПНИКОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 30388/02 11.10.2011
Дело "ПОПОВ И ЧОНИН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36094/08 17.02.2015
Дело "ПОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48137/99 01.12.2005
Дело "ПОПОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39651/11 09.06.2016
Дело "ПОСЕВИНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 63638/14 19.01.2017
Дело "ПРЕЖДАРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 8429/05 30.09.2014
Дело "ПРЕШЕР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 6767/04 07.06.2011
Дело "ПРИКЯН И АНГЕЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44624/98 16.02.2006
Дело "ПРЪМОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 42986/98 30.09.2004
Дело "ПУЛЕВА И РАДЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36265/05 14.02.2012
Дело "ПУТЕР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38780/02 02.12.2010
Дело "ПФАЙФЕР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 24733/04 17.02.2011
Дело "ПЪРВАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 74787/01 07.01.2010
Дело "РАДЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 37994/09 17.11.2015
Дело "РАДЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 13577/05 03.07.2012
Дело "РАДКА АТАНАСОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 72001/01 02.10.2008
Дело "РАДКОВ И СЪБЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 18938/07, 36069/09 27.05.2014
Дело "РАДКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27795/03 22.04.2010
Дело "РАДКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II) 18382/05 10.02.2011
Дело "РАДОСЛАВ ПОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 58971/00 02.11.2006
Дело "РАЗА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31465/08 11.02.2010
Дело "РАЙКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35185/03 22.10.2009
Дело "РАЙКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 5442/11 13.10.2016
Дело "РАЙЧИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 47579/99 20.04.2006
Дело "РАНГЕЛОВ И СТЕФАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 23240/04 01.04.2010
Дело "РАНГЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 14387/03 23.04.2009
Дело "РАХБАР - ПАГАР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45466/99 29903/02 06.04.2006
Дело "РАХМАНИ И ДИНЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20116/08 10.05.2012
Дело "РАЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 47877/99 23.09.2004
Дело "РАШИД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)" 74792/01 05.06.2008
Дело "РАШИД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 47905/99 18.01.2007
Дело "РАШКОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 52257/09 11.12.2018
Дело "РАШКОВА И СИМЕОНСКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41090/12 02.02.2017
Дело "РЕЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 56337/00 15.02.2007
Дело "РИЗА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48555/10, 48377/10 13.10.2015
Дело "РИНЕР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 46343/99 23.05.2006
Дело "РОСЕН ПЕТKОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 65417/01 02.09.2010
Дело "РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 32455/05 05.07.2011
Дело "РУГА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 7148/04 02.07.2009
Дело "РУМЕН ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27240/04 14.10.2010
Дело "РУМЕН ТОДОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50411/99 20.10.2005
Дело "РУМЯНА ИВАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36207/03 14.02.2008
Дело "С. Г. И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 1365/07 24.04.2008
Дело "С. З. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 29263/12 03.03.2015
Дело "С. Ф. И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 8138/16 07.12.2017
Дело "С. Х. К. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 37355/97 23.10.2003
Дело "САВОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 7222/05 27.11.2012
Дело "САДЪЙКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 75157/01 22.05.2008
Дело "САКСКОБУРГГОТСКИ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38948/10 20.03.2018
Дело "САПУНДЖИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30460/08 06.09.2018
Дело "САРКИЗОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 37981/06 и други 17.04.2012
Дело "САШОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 14383/03 07.01.2010
Дело "СВЕТИ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА (МИТРОПОЛИТ ИНОКЕНТИЙ) И ДР. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 412/03, 35677/04 22.01.2009
Дело "СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА (МИТРОПОЛИТ ИНОКЕНТИЙ) И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 412/03, 35677/04 16.09.2010
Дело "СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 23236/04 07.06.2011
Дело "СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55861/00 07.02.2008
Дело "СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36794/03 13.01.2013
Дело "СЕИДОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 310/04 18.11.2010
Дело "СИВОВА И КОЛЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30383/03 15.11.2011
Дело "СИДЖИМОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55057/00 27.01.2005
Дело "СИМЕОНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30122/03 28.01.2010
Дело "СИМЕОНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 21980/04 20.10.2015
Дело "СИМЕОНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (Голяма камара) 21980/04 12.05.2017
Дело "СИМИЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 59523/00 18.10.2007
Дело "СИМОВА И ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 55722/00 12.02.2009
Дело "СИНГАРТИЙСКИ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48284/07 18.10.2011
Дело "СИРМАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 67353/01 10.05.2007
Дело "СЛАВОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 58500/10 10.11.2015
Дело "СЛАВЧО КОСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 28674/03 27.11.2008
Дело "СОДАДЖИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 58733/00 05.10.2006
Дело "СПАС СПАСОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31646/02 12.02.2009
Дело "СПАС ТОДОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38299/05 05.11.2009
Дело "СПАСОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 51796/99 16.11.2006
Дело "СТАЙКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 49438/99 12.10.2006
Дело "СТАМОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 8725/07 19.01.2017
Дело "СТАМОУС СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 29713/05 27.11.2012
Дело "СТАНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36760/06 17.01.2012
Дело "СТАНИМИР ЙОРДАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50479/99 18.01.2007
Дело "СТАНКОВ И ОБЕДИНЕНАТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 29221/95, 29225/95 02.10.2001
Дело "СТАНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 68490/01 12.07.2007
Дело "СТАНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 8682/02 01.10.2009
Дело "СТЕФАН ИЛИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 53121/99 10.05.2007
Дело "СТЕФАНОВ И ЮРУКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 25382/04 01.04.2010
Дело "СТЕФАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 32438/96 03.05.2001
Дело "СТЕФАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 9590/07 29.03.2016
Дело "СТЕФАНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 65688/12 30.03.2017
Дело "СТОЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41717/09 11.03.2014
Дело "СТОЙКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38152/11 06.10.2015
Дело "СТОЙНЕ ХРИСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36244/02 16.10.2008
Дело "СТОЙЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 29381/04 21.12.2010
Дело "СТОЙЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43590/04 19.07.2011
Дело "СТОИЧКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 9808/02 24.03.2005
Дело "СТОЯН ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36275/02 22.10.2009
Дело "СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (решение по допустимост) 69591/14 30.05.2017
Дело "СТОЯН МИТЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 60922/00 07.01.2010
Дело "СТОЯНОВ - КОБУЛАДЗЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 25714/05 25.03.2014
Дело "СТОЯНОВ И ТАБАКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34130/04 26.11.2013
Дело "СТОЯНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39206/07 31.01.2012
Дело "СТОЯНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (решение по допустимост) 19557/05 04.04.2017
Дело "СТОЯНОВА ЦАКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17967/03 25.06.2009
Дело "СТОЯНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 42980/04 09.11.2010
Дело "СЪБЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27887/06 28.05.2013
Дело "СЪБЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44290/07 10.06.2010
Дело "СЪРБЯНОВА-ПАШАЛИЙСКА И ПАШАЛИЙСКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3524/14 12.01.2017
Дело "ТАНКО ТОДОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 51562/99 09.11.2006
Дело "ТАШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41816/04 03.07.2012
Дело "ТЕРЗИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 62594/00 12.04.2007
Дело "ТИЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 25051/02 27.05.2010
Дело "ТИТОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3475/03 25.06.2009
Дело "ТОГРУЛ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20611/10 15.11.2018
Дело "ТОДЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31036/02 22.05.2008
Дело "ТОДОР ТОДОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50765/99 05.04.2007
Дело "ТОДОРКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 54833/07 03.11.2016
Дело "ТОДОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19552/05 12.07.2016
Дело "ТОДОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39832/98 18.01.2005
Дело "ТОДОРОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 48380/99 51362/99 60036/00 73465/01 24.04.2008
Дело "ТОДОРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15013/04 29.06.2010
Дело "ТОНИ КОСТАДИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 37124/10 27.01.2015
Дело "ТОНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 48704/07 30.10.2012
Дело "ТОНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 18527/02 19.11.2009
Дело "ТОТЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 42027/98 19.05.2004
Дело "ТОЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 58925/00 30.11.2006
Дело "ТОШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 56308/00 10.08.2006
Дело "ТОШЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 32638/11 04.12.2018
Дело "УЗУНОВА И СЕИД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 2866/13 06.09.2018
Дело "Ф.Г. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17911/03 04.03.2010
Дело "ФАЗЛИЙСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 40908/05 16.04.2013
Дело "ФИЛЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3503/06 03.04.2012
Дело "ФИЛИПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 40495/04 10.06.2010
Дело "ФИЛИПОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 24867/04 04.12.2012
Дело "ФИНГЪР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 37346/05 10.05.2011
Дело "ФЪРТУНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 34525/08 29.03.2018
Дело "ХАДЖИБАКАЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 58497/00 08.06.2006
Дело "ХАДЖИГЕОРГИЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41064/05 16.07.2013
Дело "ХАДЖИГЕОРГИЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 41064/05 13.01.2015
Дело "ХАДЖИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 22373/04 23.10.2012
Дело "ХАДЖИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44330/07 03.06.2014
Дело "ХАДЖИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45285/12 01.02.2018
Дело "ХАДЖИКОСТОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)" 44987/98 22.07.2004
Дело "ХАДЖИКОСТОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 36843/97 04.12.2003
Дело "ХАДЖИНИКОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 24720/04 26.07.2011
Дело "ХАЛИЛ АДЕМ ХАСАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 4374/05 10.03.2015
Дело "ХАМЪНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 44062/98 08.04.2004
Дело "ХАРАКЧИЕВ И ТОЛУМОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 15018/11, 61199/12 08.07.2014
Дело "ХАРАЛАМПИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 29648/03 24.04.2012
Дело "ХАРИЗАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 53626/14 05.12.2017
Дело "ХАСАН И ЧАУШ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 30985/96 26.10.2000
Дело "ХАСАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 54323/00 14.06.2007
Дело "ХОВАНЕСЯН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 31814/03 21.12.2010
Дело "ХОЛЕВИЧ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 25805/05 19.07.2011
Дело "ХРИСТО СТОЙЧЕВ ДИМОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (решение по допустимост) 60445/15 04.12.2018
Дело "ХРИСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35436/97 31.07.2003
Дело "ХРИСТОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 11472/04 40590/08 26.06.2012
Дело "ХРИСТОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 60859/00 07.12.2006
Дело "ХРИСТОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 42697/05 11.10.2011
Дело "ХРИСТОЗОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 47039/11 358/12 13.11.2012
Дело "ХРИСТОСКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 50760/09 15.02.2018
Дело "ЦАНОВА-ГЕЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 43800/12 15.09.2015
Дело "ЦВЕТЕЛИН ПЕТКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 2641/06 15.07.2014
Дело "ЦВЯТКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20594/02 12.06.2008
Дело "ЦВЯТКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 2380/03 22.10.2009
Дело "ЦЕКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45500/99 23.02.2006
Дело "ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45963/99 13.04.2006
Дело "ЦОНКОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27213/04 02.07.2009
Дело "ЦОНЬО ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)" 2376/03 14.01.2010
Дело "ЦОНЬО ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (III)" 21124/04 16.10.2012
Дело "ЦОНЬО ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 33726/03 01.10.2009
Дело "ЦОНЬО ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (решение по допустимост) 9662/13 30.05.2017
Дело "ЧАВДАРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 3465/03 21.12.2010
Дело "ЧАКАЛОВА-ИЛИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 53071/08 06.10.2016
Дело "ЧЕНГЕЛЯН И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 47405/07 21.04.2016
Дело "ЧЕНГЕЛЯН И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (справедливо обезщетение) 47405/07 23.11.2017
Дело "ЧЕРВЕНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 45358/04 27.11.2012
Дело "ЧОЛАКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 20147/06 01.10.2013
Дело "ЧОРБОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39942/13 25.01.2018
Дело "ШАЛЯВСКИ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 67608/11 15.06.2017
Дело "ШАХЪНОВ И ПОЛФРИЙМАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 35365/12, 69125/12 21.07.2016
Дело "ШАХЪНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 16391/05 10.01.2012
Дело "ШЕРЕМЕТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 16880/02 22.05.2008
Дело "ШЕСТИ МАЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД" И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17854/04 20.09.2011
Дело "ШЕХОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 68185/11 18.01.2018
Дело "ШИПКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 26483/04 20.01.2009
Дело "ШИШКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 38822/97 09.01.2003
Дело "ШИШКОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 17322/04 25.03.2010
Дело "ШИШМАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 37449/02 08.01.2009
Дело "ШОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 11373/04 02.09.2010
Дело "ЮРУКОВА И САМУНДЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 19162/03 02.07.2009
Дело "ЯВАШЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 41661/05 06.11.2012
Дело "ЯГНИНА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 18238/06 27.01.2015
Дело "ЯМБОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 68177/01 12.04.2007
Дело "ЯНАКИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 40476/98 10.08.2006
Дело "ЯНКОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 4570/05 23.09.2010
Дело "ЯНКОВ И МАНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 27207/04 15614/05 22.10.2009
Дело "ЯНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)" 70728/01 07.02.2008
Дело "ЯНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" 39084/97 11.12.2003
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ