Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ДИДОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 17.03.2016
№ на жалба: 27791/09
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ