Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "М. М. срещу БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 08.06.2017
№ на жалба: 75832/13
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ