Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МАРИЙКА ПОПОВА И АСЕН ПОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 11.04.2019
№ на жалба: 11260/10
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ