Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ХРИСТО СТОЙЧЕВ ДИМОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (решение по допустимост)
Дата на решение: 04.12.2018
№ на жалба: 60445/15
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ