Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ТОШЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 04.12.2018
№ на жалба: 32638/11
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ