Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "БОЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 13.11.2008
№ на жалба: 73481/01
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ