Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ДУРАЛИЙСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 04.03.2014
№ на жалба: 45519/06
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ