Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВЕЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 16.04.2013
№ на жалба: 43531/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ