Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВЕЛТЕД-98" АД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 11.12.2008
№ на жалба: 15239/02
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ