Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВЪЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 08.07.2004
№ на жалба: 42987/98
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ