Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "БРАТАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 09.06.2015
№ на жалба: 44497/06
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ