Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ИЛИЙКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 26.07.2001
№ на жалба: 33977/96
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ