Съобщения за провеждане на изпит за юридическа правоспособност
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-5/10.01.2020 г. и № СД-03-6/10.01.2020 г.
10.01.2020
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-5/10.01.2020 г. и № СД-03-6/10.01.2020 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-581/29.11.2019 г. и № СД-03-582/29.11.2019 г.
29.11.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-581/29.11.2019 г. и № СД-03-582/29.11.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-536/01.11.2019 г. и № СД-03-537/01.11.2019 г.
01.11.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-536/01.11.2019 г. и № СД-03-537/01.11.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-495/04.10.2019 г. и № СД-03-496/04.10.2019 г.
04.10.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-495/04.10.2019 г. и № СД-03-496/04.10.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 10.10.2019 г. и 11.10.2019 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-455/05.09.2019 г. и № СД-03-456/05.09.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
05.09.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-455/05.09.2019 г. и № СД-03-456/05.09.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 12.09.2019 г. и 13.09.2019 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-393/09.08.2019 г. и № СД-03-394/09.08.2019 г.
09.08.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-393/09.08.2019 г. и № СД-03-394/09.08.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 15.08.2019 г. и 16.08.2019 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-313/08.07.2019 г. и № СД-03-314/08.07.2019 г.
08.07.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-313/08.07.2019 г. и № СД-03-314/08.07.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 11.07.2019 г. и 12.07.2019 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-257/07.06.2019 г. и № СД-03-258/07.06.2019 г.
07.06.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-257/07.06.2019 г. и № СД-03-258/07.06.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 13.06.2019 г. и 14.06.2019 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-205/09.05.2019 г. и № СД-03-206/09.05.2019 г.
10.05.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-205/09.05.2019 г. и № СД-03-206/09.05.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 16.05.2019 г. и 17.05.2019 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-160/10.04.2019г. и № СД-03-161/10.04.2019г.
11.04.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-160/10.04.2019г. и № СД-03-161/10.04.2019г.за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 18.04.2019 г. и 19.04.2019 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-97/08.03.2019г. и № СД-03-98/08.03.2019г.
08.03.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-97/08.03.2019г. и № СД-03-98/08.03.2019г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 14.03.2019 г. и 15.03.2019 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-58/08.02.2019 г. и № СД-03-59/08.02.2019 г.
08.02.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-58/08.02.2019 г. и № СД-03-59/08.02.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 14.02.2019 г. и 15.02.2019 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-17/09.01.2019 г. и № СД-03-18/09.01.2019 г.
11.01.2019
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-17/09.01.2019 г. и № СД-03-18/09.01.2019 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 17.01.2019 г. и 18.01.2019 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-589/07.12.2018 г. и № СД-03-590/07.12.2018 г
07.12.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-589/07.12.2018 г. и № СД-03-590/07.12.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 13.12.2018 г. и 14.12.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-544/09.11.2018 г. и № СД-03-545/09.11.2018 г.
09.11.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-544/09.11.2018 г. и № СД-03-545/09.11.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 15.11.2018 г. и 16.11.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
УВЕДОМЛЕНИЕ
10.10.2018
С настоящото, се уведомява Н.Ф.О. от гр. Крумовград, че доказателствата, представени със заявлението й, вх. рег. № 94-03-871/04.10.2018 г., не са достатъчни, за да ползва правата си по 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-488/05.10.2018 г. и № СД-03-489/05.10.2018 г.
05.10.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-488/05.10.2018 г. и № СД-03-489/05.10.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 11.10.2018 г. и 12.10.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-435/07.09.2018 г. и № СД-03-436/07.09.2018 г.
07.09.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-435/07.09.2018 г. и № СД-03-436/07.09.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 13.09.2018 г. и 14.09.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-378/08.08.2018 г. и № СД-03-379/08.08.2018 г.
09.08.2018
09.08.2018 г. Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-378/08.08.2018 г. и № СД-03-379/08.08.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 16.08.2018 г. и 17.08.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-313/05.07.2018 г. и № СД-03-314/05.07.2018 г.
06.07.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-313/05.07.2018 г. и № СД-03-314/05.07.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 12.07.2018 г. и 13.07.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-250/08.06.2018 г. и № СД-03-251/08.06.2018 г.
08.06.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-250/08.06.2018 г. и № СД-03-251/08.06.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 14.06.2018 г. и 15.06.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-196/11.05.2018 г. и № СД-03-197/11.05.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 17.05.2018 г. и 18.05.2018 г.
11.05.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-196/11.05.2018 г. и № СД-03-197/11.05.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 17.05.2018 г. и 18.05.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-143/03.04.2018 г. и № СД-03-144/03.04.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 12.04.2018 г. и 13.04.2018 г.
03.04.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-143/03.04.2018 г. и № СД-03-144/03.04.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 12.04.2018 г. и 13.04.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-99/09.03.2018 г. и № СД-03-100/09.03.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 15.03.2018 г. и 16.03.2018 г.
09.03.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-99/09.03.2018 г. и № СД-03-100/09.03.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 15.03.2018 г. и 16.03.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-53/05.02.2018 г. и № СД-03-54/05.02.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 15.02.2018 г. и 16.02.2018 г.
06.02.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-53/05.02.2018 г. и № СД-03-54/05.02.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 15.02.2018 г. и 16.02.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
06.02.2018
С настоящото, се уведомява Андриана Богомилова Тодорова от гр. София, че към представеното й заявление с вх. № 94-03-233/01.02.2018 г., не са приложени документите по чл. 296, т. 2 и 3 от Закона за съдебната власт.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-15/11.01.2018 г. и № СД-03-16/11.01.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 18.01.2018 г. и 19.01.2018 г.
12.01.2018
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-15/11.01.2018 г. и № СД-03-16/11.01.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 18.01.2018 г. и 19.01.2018 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-575/05.12.2017 г. и Заповед № СД-03-577/05.12.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 14.12.2017 г. и 15.12.2017 г.
06.12.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-575/05.12.2017 г. и Заповед № СД-03-577/05.12.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 14.12.2017 г. и 15.12.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-525/07.11.2017 г. и № СД-03-526/07.11.2017 г.
07.11.2017
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-525/017 г. и № СД-03-526/07.11.2017 г за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 16.11.2017 г. и 17.11.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи..
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-490/06.10.2017 г. и № СД-03-490/06.10.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
09.10.2017
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-490/06.10.2017 г. и № СД-03-490/06.10.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 12.10.2017 г. и 13.10.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-431/30.08.2017 г. и № СД-03-432/30.08.2017 г.
31.08.2017
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-431/30.08.2017 г. и № СД-03-432/30.08.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 07.09.2017 г. и 08.09.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-390/08.08.2017 г. и № СД-03-391/08.08.2017 г.
08.08.2017
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-390/08.08.2017 г. и № СД-03-391/08.08.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 17.08.2017 г. и 18.08.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-316/05.07.2017 г. и Заповед № СД-03-317/05.07.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 13.07.2017 г. и 14.07.2017 г.
05.07.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-316/05.07.2017 г. и Заповед № СД-03-317/05.07.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 13.07.2017 г. и 14.07.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-234/07.06.2017 г. и № СД-03-235/07.06.2017 г.
07.06.2017
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-234/07.06.2017 г. и № СД-03-235/07.06.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 15.06.2017 г. и 16.06.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-181/10.05.2017 г. и Заповед № СД-03-182/10.05.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 18.05.2017 г. и 19.05.2017 г.
10.05.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-181/10.05.2017 г. и Заповед № СД-03-182/10.05.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 18.05.2017 г. и 19.05.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-119/29.03.2017 г. и Заповед № СД-03-120/29.03.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 06.04.2017 г. и 07.04.2017 г.
29.03.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-119/29.03.2017 г. и Заповед № СД-03-120/29.03.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 06.04.2017 г. и 07.04.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-86/09.03.2017 г. и Заповед № СД-03-87/09.03.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
10.03.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-86/09.03.2017 г. и Заповед № СД-03-87/09.03.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 16.03.2017 г. и 17.03.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
УВЕДОМЛЕНИЕ
20.02.2017
С настоящото, се уведомява Магдалена Димчева Димова от гр. Созопол, че доказателствата, представени със заявлението ѝ вх. рег. № 94-М-80/17.02.2017 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-48/08.02.2017 г. и Заповед № СД-03-49/08.02.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност.
08.02.2017
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-48/08.02.2017 г. и Заповед № СД-03-49/08.02.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 16.02.2017 г. и 17.02.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-18/16.01.2017 г. и № СД-03-19/16.01.2017 г.
16.01.2017
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-18/16.01.2017 г. и № СД-03-19/16.01.2017 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 19.01.2017 г. и 20.01.2017 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
УВЕДОМЛЕНИЕ
27.12.2016
С настоящото, се уведомява Любен Георгиев Манолов от гр. Пловдив, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1635/20.12.2016 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-600/05.12.2016 г. и № СД-03-601/05.12.2016 г.
09.12.2016
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-600/05.12.2016 г. и № СД-03-601/05.12.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 15.12.2016 г. и 16.12.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-569/14.11.2016 г. и № СД-03-570/14.11.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
14.11.2016
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-569/14.11.2016 г. и № СД-03-570/14.11.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 17.11.2016 г. и 18.11.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-525/06.10.2016 г. и № СД-03-526/06.10.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
07.10.2016
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-525/06.10.2016 г. и № СД-03-526/06.10.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 13.10.2016 г. и 14.10.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-461/01.09.2016 г. и № СД-03-462/01.09.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
01.09.2016
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-461/01.09.2016 г. и № СД-03-462/01.09.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 08.09.2016 г. и 09.09.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-427/10.08.2016 г. и № СД-03-428/10.08.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
11.08.2016
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-427/10.08.2016 г. и № СД-03-428/10.08.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 18.08.2016 г. и 19.08.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-392/08.07.2016 г. и № СД-03-393/08.07.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
08.07.2016
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-392/08.07.2016 г. и № СД-03-393/08.07.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 14.07.2016 г. и 15.07.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 16.06.2016 г. и 17.06.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
09.06.2016
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-362/08.06.2016 г. и № СД-03-363/08.06.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 16.06.2016 г. и 17.06.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-282/25.04.2016 г. и Заповед № СД-03-283/25.04.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 12.05.2016 г. и 13.05.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
27.04.2016
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-282/25.04.2016 г. и Заповед № СД-03-283/25.04.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 12.05.2016 г. и 13.05.2016 г. с одобрени списъци на допуснатитедо изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-213/28.03.2016 г. и Заповед № СД-03-214/28.03.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 07.04.2016 г. и 08.04.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
28.03.2016
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-213/28.03.2016 г. и Заповед № СД-03-214/28.03.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 07.04.2016 г. и 08.04.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-159/09.03.2016 г. и Заповед № СД-03-160/09.03.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 17.03.2016 г. и 18.03.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
10.03.2016
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-159/09.03.2016 г. и Заповед № СД-03-160/09.03.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 17.03.2016 г. и 18.03.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-100/09.02.2016 г. и Заповед № СД-03-101/09.02.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 18.02.2016 г. и 19.02.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
09.02.2016
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-100/09.02.2016 г. и Заповед № СД-03-101/09.02.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 18.02.2016 г. и 19.02.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-6/08.01.2016 г. и Заповед № СД-03-7/08.01.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 14.01.2016 г. и 15.01.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
08.01.2016
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-6/08.01.2016 г. и Заповед № СД-03-7/08.01.2016 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 14.01.2016 г. и 15.01.2016 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
УВЕДОМЛЕНИЕ
29.12.2015
С настоящото, се уведомява Любен Емилов Митков от гр. София, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1861/23.12.2015 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-635/12.12.2015 г. и Заповед № СД-03-636/12.12.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 17.12.2015 г. и 18.12.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
12.12.2015
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-635/12.12.2015 г. и Заповед № СД-03-636/12.12.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 17.12.2015 г. и 18.12.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-564/13.11.2015 г. и № СД-03-565/13.11.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
13.11.2015
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-564/13.11.2015 г. и № СД-03-565/13.11.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 19.11.2015 г. и 20.11.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди №№ СД-03-497/02.09.2015 г., СД-03-498/02.09.2015 г. и СД-03-499/02.09.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 9.09.2015 г., 10.09.2015 г. и 11.09.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
02.09.2015
Министърът на правосъдието издаде заповеди №№ СД-03-497/02.09.2015 г., СД-03-498/02.09.2015 г. и СД-03-499/02.09.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-480/24.08.2015 г., с която измени Заповед № ЛС-И-1123/28.10.2014 г. и Заповед № СД-03-197/02.04.2015 г.
24.08.2015
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-480/24.08.2015 г., с която измени Заповед № ЛС-И-1123/28.10.2014 г. и Заповед № СД-03-197/02.04.2015 г.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-444/04.08.2015 г. и Заповед № СД-03-445/04.08.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 13.08.2015 г. и 14.08.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
05.08.2015
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-444/04.08.2015 г. и Заповед № СД-03-445/04.08.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 13.08.2015 г. и 14.08.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
УВЕДОМЛЕНИЕ
14.07.2015
С настоящото се уведомява Мариан Стефанов Христов от гр. София, жк. „Обеля 2“, бл. 257, вх. Б, ет. 1, ап. 25, че към заявление вх. рег. № 94-03-1150/10.07.2015 г. не са представени изискуемите документи по чл. 296, т. 2 от Закона за съдебната власт (липсва нотариално заверено копие на приложение към дипломата) и има възможност да отстрани нередовностите в 3-дневен срок от публикуване на настоящото уведомление.
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-03-392/10.07.2015 г. и заповед № СД-03-393/10.07.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност на 16.07.2015 г. и 17.07.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
10.07.2015
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-03-392/10.07.2015 г. и заповед № СД-03-393/10.07.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 18.06.2015 г. и 19.06.2015 г.
15.06.2015
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-03-334/15.06.2015 г. и Заповед № СД-03-335/15.06.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 18.06.2015 г. и 19.06.2015 г., с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
УВЕДОМЛЕНИЕ
10.06.2015
С настоящото се уведомява Катя Петкова Маринова от гр. Сливен, че доказателствата, представени със заявлението ѝ вх. рег. № 94-03-103713/03.06.2015 г., не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1, във връзка чл. 300, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
УВЕДОМЛЕНИЕ
02.06.2015
С настоящото, се уведомява Пепа Стойчева Василева от гр. Сливен, ул. Михаил Чайковски, № 20, вх. Б, ет. 5, ап. 9, че представените документи, регистрирани с вх. № 94-03-1024/25.05.2015 г. не съдържат заявление съгласно разпоредбата на чл. 296, т. 1 от Закона за съдебната власт.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 14.05.2015 г. и 15.05.2015 г., с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
11.05.2015
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-03-279/11.05.2015 г. и заповед № СД-03-280/11.05.2015 г., за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 14.05.2015 г. и 15.05.2015 г., с одобрени списъци на допуснатите до изпитите стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 16.04.2015 г. и 17.04.2015 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
06.04.2015
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-03-200/03.04.2015 г. и заповед № СД-03-201/03.04.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 16.04.2015 г. и 17.04.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Изменение на заповед ЛС-И-1123/28.10.2014 г.
02.04.2015
Изменение на заповед ЛС-И-1123/28.10.2014 г. за графика за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 19.03.2015 г. и 20.03.2015 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
13.03.2015
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-03-138/13.03.2015 г. и заповед № СД-03-139/13.03.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 19.03.2015 г. и 20.03.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 19.02.2015 г. и 20.02.2015 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
12.02.2015
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-03-100/10.02.2015 г. и заповед № СД-03-101/10.02.2015 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 19.02.2015 г. и 20.02.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпити стажант-юристи.
Изпит за придобиване на юридическа правоспособност
14.01.2015
Насроченият за 15 януари 2015 г. изпит за придобиване на юридическа правоспособност ще се проведе от 13 часа Министерството на правосъдието съобщава за промяна в часа за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност насрочен за утре, 15 януари 2015 г. Молим стажант-юристите, допуснати до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, насрочен за 9 часа на 15 януари 2015 г., да се явят в 13 часа на същата дата в сградата на Министерството на правосъдието, бул. Княз Александър Дондуков № 2А. Причината за промяна на часа на изпита е наложеното ограничение на достъпа до сградата до 13 часа утре от служители на Националната служба за охрана във връзка с мерките за сигурност свързани с официалното посещение на държавния секретар на САЩ Джон Кери.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 15.01.2015 г. и 16.01.2015 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
13.01.2015
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-3-3/13.01.2015 г. и заповед № СД-3-4/13.01.2015 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 15.01.2015 г. и 16.01.2015 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 11.12.2014 г. и 12.12.2014 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
05.12.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1257/04.12.2014 г. и Заповед № ЛС-И-1258/04.12.2014 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 11.12.2014 г. и 12.12.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
УВЕДОМЛЕНИЕ
01.12.2014
С настоящото, на основание чл. 15, ал. 1 от Вътрешни правила за дейността на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ в Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-1640/20.10.2014 г. на министъра на правосъдието, се уведомява: Анна Костадинова Сарафова от гр. Свиленград, обл. Хасково, че доказателствата, представени със заявлението ѝ вх. рег. № 94-03-1617/25.11.2014 г. не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1 от Закона за съдебната власт (когато важни причини налагат разпределението на стажант-юрист в друг съдебен район).
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 13.11.2014 г. и 14.11.2014 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
10.11.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1189/07.11.2014 г. и Заповед № ЛС-И-1190/07.11.2014 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 13.11.2014 г. и 14.11.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
УВЕДОМЛЕНИЕ
22.10.2014
С настоящото, на основание чл. 15, ал. 1 от Вътрешни правила за дейността на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ в Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-1640/20.10.2014 г. на министъра на правосъдието, се уведомява: Антон Иванов Костадинов от гр. Харманли, обл. Хасково, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1301/30.09.2014 г. не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1 от Закона за съдебната власт (когато важни причини налагат разпределението на стажант-юрист в друг съдебен район).
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 16.10.2014 г. и 17.10.2014 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
10.10.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1058/10.10.2014 г. и Заповед № ЛС-И-1059/10.10.2014 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 16.10.2014 г. и 17.10.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 11.09.2014 г. и 12.09.2014 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
02.09.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-990/02.09.2014 г. и Заповед № ЛС-И-991/02.089.2014 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 11.09.2014 г. и 12.09.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 14.08.2014 г. и 15.08.2014 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
07.08.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-913/07.08.2014 г. и Заповед № ЛС-И-914/07.08.2014 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 14.08.2014 г. и 15.08.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 10.07.2014 г. и 11.07.2014 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
07.07.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-853/03.07.2014 г. и Заповед № ЛС-И-854/03.07.2014 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 10.07.2014 г. и 11.07.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 12.06.2014 г. и 13.06.2014 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
04.06.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-687/04.06.2014 г. и Заповед № ЛС-И-688/04.06.2014 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 12.06.2014 г. и 13.06.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 15.05.2014 г. и 16.05.2014 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
10.05.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-498/08.05.2014 г. и Заповед № ЛС-И-499/08.05.2014 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 15.05.2014 г. и 16.05.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 10.04.2014 г. и 11.04.2014 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
04.04.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-375/03.04.2014 г. и Заповед № ЛС-И-376/03.04.2014 г. за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 10.04.2014 г. и 11.04.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 13.03.2014 г. и 14.03.2014 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
06.03.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-218/05.03.2014 г. и Заповед № ЛС-И-219/05.03.2014 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 13.03.2014 г. и 14.03.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-99/11.02.2014г. за допълване на заповед № ЛС-И-88/06.02.2014 г.
11.02.2014
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 13.02.2014 г. и 14.02.2014 г., с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
07.02.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-88/06.02.2014 г. и Заповед № ЛС-И-89/06.02.2014 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 13.02.2014 г. и 14.02.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 16.01.2014 г. и 17.01.2014 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
10.01.2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-10/09.01.2014 г. и Заповед № ЛС-И-11/09.01.2014 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 16.01.2014 г. и 17.01.2014 г. с одобрени списъци на допуснатите до изпита стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 12.12.2013 г. и 13.12.2013 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
05.12.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1266/05.12.2013 г. и Заповед № ЛС-И-1267/05.12.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 12.12.2013 г. и 13.12.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
График за изпити за юридическа правоспособност
21.11.2013
Министърът на правосъдието издаде заповед за определяне дати за изпитите за придобиване на юридическа правоспособност през 2014 г.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 14.11.2013 г. и 15.11.2013 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
08.11.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1087/07.11.2013 г. и Заповед № ЛС-И-1088/07.11.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 14.11.2013 г. и 15.11.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 17.10.2013 г. и 18.10.2013 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
08.10.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-966/08.10.2013 г. и Заповед № ЛС-И-967/08.10.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 17.10.2013 г. и 18.10.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 19.09.2013 г. и 20.09.2013 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
16.09.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-897/13.09.2013 г. и Заповед № ЛС-И-898/13.09.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 19.09.2013 г. и 20.09.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 12.09.2013 г. и 13.09.2013 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
03.09.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-888/03.09.2013 г. и Заповед № ЛС-И-889/03.09.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 12.09.2013 г. и 13.09.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 18.07.2013 г. и 19.07.2013 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
15.07.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-648/15.07.2013 г. и Заповед № ЛС-И-649/15.07.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 18.07.2013 г. и 19.07.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 11.07.2013 г. и 12.07.2013 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
05.07.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-607/05.07.2013 г. и Заповед № ЛС-И-608/05.07.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 11.07.2013 г. и 12.07.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 13.06.2013 г. и 14.06.2013 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
07.06.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-534/05.06.2013 г. и Заповед № ЛС-И-535/05.06.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 13.06.2013 г. и 14.06.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповед за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведe на 17.05.2013г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
13.05.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-484/13.05.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 17.05.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 11.04.2013г. и 12.04.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
05.04.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-371/03.04.2013 г. и Заповед № ЛС-И-372/03.04.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 11.04.2013г. и 12.04.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 14.03.2013г. и 15.03.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
08.03.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-300/06.03.2013 г. и Заповед № ЛС-И-301/06.03.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 14.03.2013г. и 15.03.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 14.02.2013 г. и 15.02.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпит стажант-юристи
08.02.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-147/07.02.2013 г. и Заповед № ЛС-И-148/07.02.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 14.02.2013 г. и 15.02.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпит стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 17.01.2013г. и 18.01.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
11.01.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-28/11.01.2013 г. и Заповед № ЛС-И-29/11.01.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 17.01.2013г. и 18.01.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 13.12.2012г. и 14.12.2012 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
07.12.2012
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1209/06.12.2012 г. и Заповед № ЛС-И-1210/06.12.2012 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 13.12.2012г. и 14.12.2012 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповед за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 08.11.2012г. и 09.11.2012 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
02.11.2012
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-786/02.11.2012 г. и Заповед № ЛС-И-787/02.11.2012 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 08.11.2012г. и 09.11.2012 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповед за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 11.10.2012 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
05.10.2012
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-731/05.10.2012 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 11.10.2012 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи.
Министърът на правосъдието издаде заповед с одобрен списък на допуснатите до изпит стажант-юристи, който ще се проведе на 27.09.2012г.
24.09.2012
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-683 от 24.09.2012г. с одобрен списък на допуснатите до изпит стажант-юристи, който ще се проведе на 27.09.2012г.
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, който ще се проведе на 20 и 21 септември 2012г.
14.09.2012
Министърът на правосъдието издаде заповеди № ЛС-И-676 и № ЛС-И-677 от 14.09.2012г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, който ще се проведе на 20 и 21 септември 2012г. по утвърден списък, приложен към горепосочените заповед
Министърът на правосъдието издаде заповеди за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност, които ще се проведат на 17.10.2013 г. и 18.10.2013 г.с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
01.01.0001
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-966/08.10.2013 г. и Заповед № ЛС-И-967/08.10.2013 г. за провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 17.10.2013 г. и 18.10.2013 г. с одобрен списък на допуснатите до изпита стажант-юристи
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-495/04.10.2019 г. и № СД-03-496/04.10.2019 г.
01.01.0001
Министърът на правосъдието издаде заповеди № СД-03-97/08.03.2019г. и № СД-03-98/08.03.2019г.
01.01.0001
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ