Търгове
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост в сградата на Административен съд – Варна
25.10.2012
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост с обект: "Банков офис" намиращ се в сградата на Административен съд – гр. Варна
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в сградата на Съдебна палата - гр.Ямбол
25.09.2012
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост с обект: "Банков офис" в сградата на Съдебна палата - гр.Ямбол
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в сградата на Върховен административен съд, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 18
24.09.2012
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост с обект: „Стол-ресторант” в сградата на Върховен административен съд, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 18
Съобщение във връзка с проведена тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в сградата на Съдебна палата - гр.Враца
19.10.2012
Съобщение във връзка с проведена тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, с обект: "Книжарница и ксерокс услуги" в сградата на Съдебна палата - гр.Враца
Съобщение във връзка с проведена тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в сградата на Върховния административен съд
12.09.2012
Съобщение във връзка с проведена тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, с обект: "Книжарница за юридическа литература" в сградата на Върховния административен съд
Съобщение във връзка с прекратяване на тръжни процедури за отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост в сградата на Съдебна палата - гр.Своге
03.09.2012
Съобщение във връзка с прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, с обект: "Кафе" в сградата на Съдебна палата - гр.Своге Съобщение във връзка с прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, с обект: "Банков офис" в сградата на Съдебна палата - гр.Своге
Съобщение във връзка с тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в сградата на Административен съд – гр.Варна
03.09.2012
Съобщение във връзка с тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, с обект: "Банков офис" в сградата на Административен съд – гр.Варна
Съобщение във връзка с проведена тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в сградата на Националния институт на правосъдието
03.09.2012
Съобщение във връзка с проведена тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в сградата на Националния институт на правосъдието
Съобщение във връзка с тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в сградата на Върховен административен съд
24.08.2012
Съобщение във връзка с тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, с обект: "Кафе-барче", разположен в сградата на Върховен административен съд
Съобщение във връзка с тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в Съдебна палата – Враца
25.07.2012
Съобщение във връзка с тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, с обект: "Книжарница и ксерокс услуги" в сградата на Съдебна палата - Враца
Списък за разпределяне на свободни ведомствени жилища, предоставени за управление на Министерство на правосъдието
25.02.2013
ЗАПОВЕД за откриване на търг за Банков офис в Съдебна палата - Ст.Загора
27.05.2013
Заповед за откриване на търг за книжарница в Съдебна палата - Ст. Загора
27.05.2013
Списък за разпределяне на свободни ведомствени жилища, предоставени за управление на Министерство на правосъдието
11.07.2013
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в сградата на Съдебна палата - гр. Стара Загора
09.08.2013
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост с обект: Заградена търговска площ 5 кв.м., находяща се на първия етаж в сградата на Съдебна палата - гр. Стара Загора
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост в сградата на Съдебна палата - гр. Стара Загора
09.08.2013
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост с обект: помещение с площ 43 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на Съдебна палата - гр. Стара Загора
Проект на разпределение на свободните ведомствени жилища, предоставени за управление на Министерство на правосъдието
10.02.2014
На основание чл.18 и чл.19 от Вътрешни правила за отдаване под наем на имоти - държавна собственост
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – държавна собственост в сградата на Върховен административен съд, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 18
10.03.2014
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – държавна собственост, с обект: „Кафе-барче” с площ 51,65 кв.м, находящо се в сградата на Върховен административен съд, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 18
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – държавна собственост в сградата на Съдебната палата - Габрово, пл. „Възраждане” № 1
10.03.2014
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – държавна собственост, с обект: „банков офис“ с площ от 15 кв. м, находящо се в сградата на Съдебната палата - Габрово, пл. „Възраждане” № 1
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – държавна собственост в сградата на Върховен административен съд, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 18
10.06.2014
Съобщение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – държавна собственост, с обект: „Стол-ресторант“, намиращ се в сградата на Върховен административен съд, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 18
Съобщение за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот - държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване с обект „Бистро“, намиращо се в сградата на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1
30.06.2014
Съобщение за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот - държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване с обект „Бистро“, намиращо се в сградата на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1
Съобщение във връзка с процедура за отдаване под наем на част от имот - държавна собственост, чрез втори пореден търг с тайно наддаване, с обект „Бистро“, намиращо се в сградата на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1
25.08.2014
Съобщение във връзка с откриване на процедура за провеждане на втори пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Бистро”, находящо се в сутерена на сградата на Министерството на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1
Проект на разпределение на свободните ведомствени жилища, предоставени за управление на Министерство на правосъдието
12.09.2014
Съобщение във връзка с процедура за отдаване под наем на част от имот - държавна собственост, чрез трети пореден търг с тайно наддаване, с обект „Бистро“, намиращо се в сградата на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1
13.10.2014
Процедура за отдаване под наем на част от имот - държавна собственост, чрез трети пореден търг с тайно наддаване, с обект „Бистро“, намиращо се в сградата на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1
Списък за разпределяне на свободни ведомствени жилища, предоставени за управление на Министерство на правосъдието
21.10.2014
списък
Съобщение за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване с обект „Кафе клуб“, намиращо се в сградата на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1
02.04.2015
Заповед ЛС-04-673/25.05.2015 г. на министъра на правосъдието за определяне на наемател в тръжната процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, с обект „Кафе клуб”, включващ два салона, кухня и част от коридор, със застроена площ от 54,45 кв.м., находящ се
28.05.2015
„Съобщение за откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот – публична държавна собственост, за монтиране на кафе автомати в сградите на Министерство на правосъдието, намиращи се в гр. София, ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5 и бул. „Дондуков“ № 2А, всяка от които по 1 кв.м – общо до 5 кв.м. за трите сгради взети заедно
09.06.2015
Заповед ЛС-04-1040/28.07.2015 г. на министъра на правосъдието за определяне на наемател в тръжната процедура по отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, за монтиране на кафе автомати в сградите на Министерство на правосъдието, намиращи се в гр. София, ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5 и бул. „Дондуков“ № 2А, всяка от които по 1 кв.м – общо до 5 кв.м. за трите сгради взети заедно
28.07.2015
„Съобщение за откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична държавна собственост, представляваща площ от покривното пространство на сградата на Министерство на правосъдието в гр. София, ул. „Аксаков“ № 5, а именно: 5 кв. м (пет квадратни метра) в югозападната част на покрива, 5 кв. м (пет квадратни метра) в югоизточната част на покрива и 5 кв. м (пет квадратни метра) в централната част на покрива – общо 15 кв. м (петнадесет квадратни метра), с предназначение инсталиране на телекомуникационно инфраструктурно оборудване и антени“
28.08.2015
Заповед ЛС-04-1432/16.10.2015 г. на министъра на правосъдието за определяне на наемател в тръжната процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща площ от покривното пространство на сградата на Министерството на правосъдието, гр. София, ул. „Аксаков” № 5, а именно: 5 кв. м. в югозападната част на покрива, 5 кв. м. в югоизточната част на покрива и 5 кв. м. в централната част на покрива - общо 15 кв. м., с цел инсталиране на телекомуникационно оборудване и антени.
21.10.2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ