Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
31.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
30.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
29.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
26.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
25.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
24.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
23.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
22.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
19.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
18.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
17.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
16.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
15.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
12.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
11.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
10.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
09.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
08.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
05.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
04.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
03.07.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
02.07.2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ