Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
31.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
30.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
29.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
28.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
27.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
24.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
23.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
22.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
21.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
20.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
17.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
16.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
15.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
14.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
13.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
10.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
09.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
08.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
07.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
06.01.2014
Информация за плащанията в СЕБРА
03.01.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ