Tози портал е разработен по оперативна програма „Добро управление“, чрез ЕСФ, проект BG05SFOP001-3.001-008 с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие.

\n\n
\n \n
\n \n
\n \n \n \n
\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n
\n

Документи

\n \n\n
\n

\n \n Доклад за работно посещение в Естония и Португалия\n
\n \n PDF файл, 528,7 KB, качен на 28.04.2010\n

\n \n\n\n\n\n\n\n \n \n \n\n\n
\n

\n \n Листовка за очакваните резултати\n
\n \n PDF файл, 4,9 MB, качен на 28.04.2010\n

\n \n\n\n\n\n\n\n \n \n \n\n\n
\n

\n \n Обобщен анализ и предложения\n
\n \n PDF файл, 1,3 MB, качен на 28.04.2010\n

\n \n\n\n\n\n\n\n \n \n \n\n\n
\n

\n \n Политика за развитие на човешките ресурси\n
\n \n PDF файл, 649,1 KB, качен на 28.04.2010\n

\n \n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\n\n \n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n\n\n " }, "others": "" }, "maintype": "text", "mainid": 8379, "mainpartid": "av", "bcpath": [ { "Order": 1, "Title": { "bg": "Министерство", "en": "Ministry" }, "Url": "" }, { "Order": 2, "Title": { "bg": "Агенция по вписванията" }, "Url": "ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a" } ] }; var mjProcess = new MJProcess(); mjProcess.DoProcess(MJPageData);